Céljaink

1)Célunk, hogy a hazai süntenyésztők és süntartók tevékenységének hatékonyabb és rendezettebb működését elősegítsük.

2)Alapvető célunk elérése érdekében olyan információs hátteret kívánunk biztosítani, amely szakmai alapokon nyugszik, állatorvosok és szakemberek felügyelik, és egyesít minden tapasztalatot, amit a süntenyésztők és süntartók szereztek, és szereznek a jövőben.

3)Célunk egy olyan kiterjedt információs bázis létrehozása, amiben a süntartók választ találhatnak minden kérdésükre, az érdeklődők pedig még vásárlás előtt megtalálnak minden információt, amire szükségük lehet háziállatként tartott sün beszerzése előtt.

4)Elő kívánjuk segíteni a tenyésztett sünök genetikai állományának megőrzését, illetve meg kívánjuk akadályozni a génállomány romlását. E körben törekszünk a kereszttenyésztés, illetve a nem megfelelő tenyésztés és tartás visszaszorítására.

5)A fentiek alapján célunknak tekintjük annak elérését, hogy az eladó sorba kerülő sünök egészségesek, jó idegrendszerűek, kezesek és hosszú életűek legyenek.

6)Célunk továbbá az Afrikai fehérhasú törpesün (Atelerix albiventris) faj népszerűsítése, megfelelő tartási körülményeik, táplálkozási sajátosságaik, nevelésük, orvoslásuk és tenyésztésük feltételeinek széleskörű megismertetése, betartatása.

7)Működésünk során segítséget kívánunk nyújtani minden, hazánkban fellelhető sünfaj – ide értve a természetvédelmi oltalom alatt álló fajokat is – védelme vonatkozásában.

8)Egységesített törzskönyvezés bevezetésével, a törpesünök, származásuk, tulajdonosaik és a hobbi törpesün tenyésztők nyilvántartásával is elő kívánjuk segíteni fentebb vállalt céljainkat.

9)Tevékenységünk során együttműködünk az illetékes hatóságokkal és a hasonló célú társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal.

10)A fent felsorolt alapvető célok érdekében Egyesületünk az alábbi tevékenységeket is ellátja:
-Az afrikai fehérhasú törpesünre is szakosodott állatorvosok megkeresése, nyilvántartása.
Ajánlások kidolgozása tenyésztők részére.

              -Állatorvosok részére információs anyag kidolgozása.

        -Lehetőség szerint eleget tenni a mások által rendezett rendezvényekre történő felkéréseknek.

          -A megunt, vagy a körülmények miatt teherré váló sünöknek az új gazda kereséséhez segítségnyújtás.

    -Afrikai fehérhasú törpesünök tartásával, tenyésztésével, árusításával, gyógyításával kapcsolatos jogszabályok nyomon követése, ezzel kapcsolatos tanácsadás, valamint betartásuk ellenőrzése.

       -Saját rendezvények szervezése.

11)Jogszabályban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet, vállalkozási tevékenységet folytathatunk, vagy vállalkozásban vehetünk részt alapvető céljaink és feladataink minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása érdekében. A vállalkozási tevékenység eredményét visszaforgatjuk céljaink elérése végett, a non-profit működés alapelvei szerint.

 12)Elsősorban az állatvédelmi és állatorvosi szempontok figyelembe vételével – kimunkáljuk, és Szervezeti és Működési Szabályzatában is rögzítjük azokat a szempontokat, amelyek a süntenyészetek működésével kapcsolatban irányadóak.